Wernisaż “Od Ślężan do Legionów Polskich – z lebiodą przez wieki”

Muzeum Ślężańskie i Regionalne Centrum Kultury Słowiańskiej Ślężański Ośrodek Kultury zaprasza na wernisaż “Od Ślężan do Legionów Polskich – z lebiodą przez wieki”, który otworzy wystawę “Legiony Polskie 1914-1918” autorstwa pana Andrzeja Rumińskiego.

Wernisaż będzie połączony z wykładem i rekonstruktorską prezentacją kulinarną pani Anny Marii Rumińskiej. Celem prezentacji jest m.in. pokazanie ciągłości kulturowej między wiekiem X i XX oraz pogłębienie wiedzy o życiu Legionistów polskich z okresu I wojny światowej. Jednym z wątków będzie smakoszowska sympatia, jaką Józef Piłsudski darzył pierniki, a także funkcja pierników na przestrzeni dziejów – mniej więcej między X a XX wiekiem. Będą też wątki ziołowe (lebioda!), strączkowe (Polska Fasola z Orzełkiem!), zbożowe i inne związane z pożywieniem Ślężan i Legionistów polskich.

Wernisaż poprzedza obchody rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku, tj. Narodowego Święta Niepodległości.

Patronem medialnym naszej prezentacji jest portal Dolnośląskość.pl. Odkrywamy Dolny Śląsk

Wernisaż i wystawa odbędą się w Regionalnym Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce. Wstęp wolny, wydarzenie otwarte.