Wydawnictwa

Wydawnictwa dostępne w muzeum:
Najnowsze publikacje naszego wydawnictwa:

Publikacja jubileuszowa – Halina Śledzik0-Kamińska – “Z dziejów Muzeum Ślężańskiego im. Stanisława Dunajewskiego w 60. rocznicę powstani- 50 PLN

 

 

Kolekcjonerskie kartki pocztowe; 10,-

 

prof.dr.hab. Wojciech Kunicki „Sobótka – Wrocław w latach 1860-1914. Mała historia małej kultury małego krajobrazu” – 70 PLN

Oferta stała:

Dzieje powiatu wrocławskiego
1. W. Fabisiak, J. Tyszkiewicz, P. Wiszewski, R. Żerelik, Dzieje powiatu wrocławskiego, Wrocław-Sobótka 2002 – 35 PLN

Od Zobten do Sobótki
2. H.G. Anders, Od Zobten do Sobótki, Sobótka 2015 – 30 PLN

 

Pomnik św. Jana Nepomucena-w-powiecie-wrocławskim
3. E. Grochowska-Sachs, Honori sancti Joannis Nepomuceni – pomniki św. Jana Nepomucena w powiecie wrocławskim, Sobótka 2006 – 20 PLN

Robert Guhmann z Sobótki
4. P. Banaś, Robert Gühmann z Sobótki. Księgarz, wydawca, kolekcjoner, Sobótka 2010 – 12 PLN

Z fotograficznego archiwum Józefa Śliza
5. W. Fabisiak [red], Z fotograficznego archiwum Józefa Śliza. Przyczynek do historii Sobótki, Sobótka 2012 – 10 PLN

Leksykon Artystów Plastyków-i-Twórców Rzemiosła Artystycznego Śląska
6. R. Sachs, T. Sokół, Leksykon Artystów Plastyków i Twórców Rzemiosła Artystycznego Śląska. Ziemia Ślężańska, Sobótka 2001 – 13 PLN

Ekslibris Ślężański
7. Ekslibris ślężański i małe formy graficzne. Katalog, Sobótka 1999 – 2 PLN

Jeleń i panna
8. Jeleń i Panna. Katalog wystawy – Zyndwalewicz, Nitka, Nikt, Olszewski, Żelaśkiewicz, Olszewska, Orwat, Justa Sobótka 2001 – 5 PLN

Sętowski
9. Sętowski. Malarstwo 1999 – 2001, Wrocław 2001 – 5 PLN
W sprzedaży dostępne są również archiwalne egzemplarze magazynu „Sudety” z lat 2002 – 2013

okladka

10. Natalią Żarska i Wojciech Kunicki „Ślęża. Oświecenie, romantyzm, biedermeier.

Sobótka i Górka Sobotnia (Zobtenberg) w opisach i dyskusjach od 1780 do 1860 r.”

Cena: 35 PLN