Edukacja Muzealna

Zapraszamy do pobrania prezentacji p.t. „Współpraca Muzeum Ślężańskiego w obszarach edukacji”


Tematyczne Spacery Miejskie

Spacery miejskie po Sobótce

1. Spacer miejski śladami kanoników regularnych w Sobótce.
2. Spacer miejski śladami szlaku pielgrzymiego świętego Jakuba w Sobótce wraz z omówieniem symboliki herbu i obrazu św. Jakuba w kościele parafialnym.
3. Spacer muzealny w lapidarium -historia regionu wyryta w kamieniu.
4. Od Zobten do Sobótki, spacer miejski po przedwojennym mieście.
5. Śladami Jaroslava Vonki znanego artysty -kowala, po Sobótce.
Cena spaceru- 250 zł za grupę


Muzeum Ślężańskie – Świat Starej Porcelany -Gra Miejska


Muzeum Ślężańskie zaprasza do Gry Miejskiej dzięki, której poznacie niezwykły świat dawnej,
przedwojennej porcelany. Czy wiesz, że od II połowy XVIII wieku, Śląsk stanowił ważny
ośrodek przemysłu ceramicznego? Gdy w 1810 roku wprowadzono w państwie pruskim
wolność działalności przemysłowej, w następstwie powstało na Śląsku 10 nowych fabryk. W II
połowie XIX wieku uruchomiono 20 dalszych zakładów. Na naszych terenach spotykamy
również porcelanę z innych regionów Europy, a także z Dalekiego Wschodu. Czas odkryć jej
zagadki, czasem sprzed 100 lat….

 

Muzeum Ślężańskie – Zaprasza na lekcje muzealne

Zapraszamy dzieci do aktywnego zwiedzania Muzeum
Przyjdź, zwiedź ekspozycję z przewodnikiem i wykonaj własną pamiątkę inspirowaną wystawą stałą Dawne wierzenia i kulturą łużycką. Wykonaj pamiątkę z naturalnych surowców: bursztynu, drewna, gliny, poroża. Wytłocz w skórze wzór ślężańskiego misia i innych ornamentów.

Lekcja Muzealna 1

Lekcja Muzealna 2

 

Do pobrania:

  1. DEKLARACJA  UCZESTNICTWA DZIECKA W  ZAJĘCIACH  ORGANIZOWANYCH  PRZEZ  MUZEUM  ŚLĘŻAŃSKIE
  2. DEKLARACJA  UCZESTNICTWA  W  ZAJĘCIACH  ORGANIZOWANYCH  PRZEZ  MUZEUM  ŚLĘŻAŃSKIE
  3. DEKLARACJA UCZESTNICTWA DZIECKA W WOLONTARIACIE DZIECIĘCYM NA RZECZ MUZEUM ŚLĘŻAŃSKIEGO