“Wierzenia i obrzędy Słowian, a pochówki antywampiryczne” wykład dr Magdaleny Przysiężnej-Pizarskiej – 27.11.2022

Prelekcję poprowadzi dr Magdalena Przysiężna-Pizarska – absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, archeolog i wykładowca akademicki. Autorka licznych publikacji naukowych, współpracuje z ramienia Instytutu Historii UO z instytucjami i organizacjami o charakterze naukowo-badawczym w kraju i poza granicami.
Badania archeologiczne prowadzone w Ryczynie (pow. Oława), dały nowe światło na przeszłość związaną z wierzeniami okresu wczesnego średniowiecza. Odnaleziono tam elementy dawnych wierzeń i obrzędów, które były częścią religii słowiańskiej. Przy pochówkach ciałopalnych, które odkryto wewnątrz grodziska w kurhanach zanotowano m.in. łódź zbudowaną rytualnie, ofiary ze zwierząt, roślin i nasion. Pozostałości po miejscu grzebalnym, po kurhanach, miejscu obrzędowym stanowią doskonały przyczynek do głębszej rozmowy o pochówkach antywampirycznych.
Prelekcja będzie dostępna online na naszym kanale YouTube pod adresem: