Wystawa „CZARNE I BIAŁE – rysunek i grafika Jadwigi Krawczyk Halickiej”

Czas trwania ekspozycji: 25.11.2017 – 13.12.2017 r.

 

JADWIGA KRAWCZYK-HALICKA

Urodziła się w 1932 roku w Krakowie.

Ukończyła studia artystyczne na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu,
uzyskując dyplom w 1963 r. Uprawia malarstwo, grafikę i rysunek.
Prace artystki inspirowane są tematyką wchodzenia w tajemnicę
przestrzeni duchowej, pogłębione zagadnieniami światła jako formy niematerialnej.
Rysunki eksponowane obecnie, o dużej syntezie wypowiedzi,
kontynuują wcześniejsze zagadnienia.
Ostatnie prace są inspirowane niepokojami związanymi z szeregiem działań człowieka.
Artystka uczestniczyła w 153. wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju
i za granicą, m.in. w: Portugalii, Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Danii, Holandii, Belgii, Francji, na Ukrainie i Litwie.
Około 40 prac, malarstwo, grafika, rysunek, znajdują się w zbiorach państwowych i zagranicznych.

Jadwiga Krawczyk-Halicka jest autorką jednej z pierwszych koncepcji kineform,
długoletnim pedagogiem, współzałożycielem galerii „Kwartał”,
a także współzałożycielem i uczestnikiem działań graficznych grupy „Rys”.
W latach 80. jako artysta plastyk wspierała swoją twórczością działalność Solidarności.

Rok 2013 jest dla artystki rokiem 50-lecia pracy twórczej.

 

 

 

 

Źródło: http://www.salonik3muz.republika.pl/dane/artysci/wystawy/2013/2013.02/zaproszenie.htm