Pokaz tkactwa wczesnośredniowiecznego – 10.09.2023 r. godzina 13:00

Dnia 10 września godzina 13:00 zapraszamy na pokaz tkactwa wczesnośredniowiecznego do Lapidarium Muzeum  Ślężańskiego.

Czy w najbliższy weekend 9-10 września uda się osnuć replikę krosna z X wieku? Czy tkanie we wczesnym średniowieczu było trudne? Dzięki Pani Małgorzacie Łuszczyńskiej z rekonstrukcyjnej grupy “Ryczynianie z nad Odry” zobaczymy jak od podstaw powstawał wczesnośredniowieczny warsztat tkacki. Wszyscy, którzy uczestniczą od lat w organizowanych w Rezerwacie Archeologicznym w Będkowicach pokazach “Żywego Grodu ” znają Panią Małgosię z prezentacji naturalnego barwienia tkanin, wykonywania krajek itp.