Spacer na kurhany pod Ślężą

W ostatnią słoneczną sobotę uczestniczyliśmy w długim spacerze na kurhany w Rezerwacie Archeologicznym w Będkowicach pod Ślężą. Po wstępie wprowadzającym w problematykę ochrony i ekspozycji zabytków archeologicznych w Masywie Ślęży, a w szczególności w Rezerwacie Archeologicznym, na wschodnim zboczu góry Ślęży szlakiem czerwonego niedźwiedzia prowadziła i oprowadzała badaczka archeolog Halina Śledzik-Kamińska.

Punktem docelowym było zwiedzanie kurhanów-grobów Ślężan z VIII-IX wieku, obecnie znajdujących się w terenie leśnym, w kilku skupiskach. Problematyka grobów kurhanowych została zaprezentowana w skali Śląska na tle Słowiańszczyzny Zachodniej. Zwiedzano także gród i osadę obronną z częściowo zrekonstruowaną zabudową mieszkalną, zamieszkiwany przez członków promienia Ślężan. Obok grodu zwiedziliśmy zrekonstruowany staw średniowieczny i sąsiadujący kamienny krąg. Spacer zakończyliśmy przy ognisku.

 

Archeolog Halina Śledzik-Kamińska w Muzeum Ślężańskim